Aktivity KR ČBA před sezónou 2024

kr čba, 24.04. 2024 Aktuality

Stejně jako se na každou sezónu připravují hráči, tak ani rozhodčí nezůstávají pozadu a aktivně se chystají na další zápasy. V únoru letošního roku proběhla velmi kvalitní a pozitivně hodnocená Klinika rozhodčích v Praze, kterou vedla dvojice Marek Vičar (KR ČBA) a Macon Hammond (triple-A MiLB). V minulosti se Klinika rozhodčích konala jednou za dva roky, v posledních letech se však koná pravidelně každým rokem a snahou Komise rozhodčích je v tomto nastaveném trendu pokračovat, a i do budoucna přinášet do ČR zajímavé, zahraniční lektory, kteří mohou předat našim rozhodčím mnoho cenných zkušeností.

Jak již bylo zmíněno v jiných článcích a rozhovorech, naši rozhodčí rozhodně nezůstávají pozadu ani na evropské scéně a lze tvrdit, že patří k těm nejkvalitnějším, což dokazuje nejen mnoho významných nominací na mezinárodní turnaje, ale i na rozhodující utkání během těchto turnajů (viz článek zde). KR ČBA v roce 2023 zapsala na mezinárodní listinu 10 českých rozhodčích, velká část těchto mužů v černém tak absolvovala nejen zmíněnou kliniku v ČR, ale hned následující týden také mezinárodní WBSC Kliniku rozhodčích ve Francii, kde strávili další intenzivní čtyři dny a na této akci jsme kromě absolventů měli i zástupce mezi lektory. Mimo jiné KR ČBA vyslala v listopadu také dva nové rozhodčí na certifikační kliniku WBSC Europe, a ti ji úspěšně prošli.

Příprava rozhodčích neprobíhá však pouze v podobě jednorázových víkendových školení, pravidelně se také konají také zimní tréninky, kterých se letos zúčastnil rekordní počet rozhodčích a je potřeba přičíst i další individuální formy přípravy v podobě návštěv nadhazovačských tréninků, studování nových pravidel (které letos přinesly skutečně mnoho změn), nebo pravidelné rozebírání jednotlivých zápasů, situací a mechaniky během sezóny skrze virtuální komunikační kanály. V baseballe se je stále co učit a naši rozhodčí rozhodně nechtějí zůstat pozadu.

Kromě vzdělávání stávajících rozhodčích se KR ČBA soustředí také na školení a získávání nových tváří, a proto pravidelně zajišťuje školení rozhodčích „Rookie“ ve všech regionech ČBA. Dříve bylo jedno takové školení v každém regionu, poslední roky ale počet těchto školení stoupá a pokud region, město či oddíl projeví zájem, komise ráda zajistí lektory a uspořádá další školení nad rámec těchto standardních regionálních. V letošním roce to bylo doposud dokonce 6 takových školení, kterých se zúčastnilo celkem přes 140 posluchačů:

Region Jih – 24.2.2024, Brno
Region Jihozápad – 2.3.2024, Hluboká nad Vltavou
Region Východ – 3.3.2024, Orlová
Region Severozápad – 24.3.2024, Praha
Region Severovýchod – 6.4.2024, Trutnov
Region Jih – 16.3.2024, Blansko

Poslední, sedmé školení proběhne 9.5.2024 v areálu Tempo Praha, je určeno pro věkovou kategorii U11 a mladší a zaměřeno bude na odlišnosti pravidel a práci rozhodčích v kategoriích "coach-pitch" a "t-ball". Bližší informace a přihlášky jsou dostupné zde.

Ačkoliv počet proškolených posluchačů může působit pozitivně, je nutno podotknout, že ne všichni proškolení účastníci se stanou aktivními rozhodčími a v posledních letech je statistika taková, že pouze pár jedinců se rozhodování později aktivně věnuje a má zájem se v této oblasti dále angažovat. Rozhodčích však nikdy není dost a každý jeden nový rozhodčí, který z těchto školení vzejde, je pro KR ČBA důležitý, a i proto plánuje KR v této aktivitě pokračovat i do budoucna, viz „Program Komise rozhodčích ČBA 2023 – 2026“.

Během mimosezónního období vznikla také samostatná pracovní skupina složená z členů KR a STK ČBA, která si dává za cíl více apelovat na oddíly v plnění povinností vůči rozhodčím, a to zejména v zajišťování rozhodčích na turnaje mládeže, práci s potencionálními rozhodčími napříč klubem a do budoucna plánuje také prosadit motivační systém pro kluby, který by právě ocenil a zhodnotil jejich snahu se na této problematice podílet.

Pokud by kdokoliv z řad oddílů či širší veřejnosti měl dotazy spojené s rozhodčími, neváhejte se obracet na kr@baseball.cz.

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací