FTVS - KURZ TRENÉRSKÉ ŠKOLY 2024/2025

Petr Baroch, 11.06. 2024 Aktuality

INFORMACE:

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tento dokument vytváří podklad pro vydání průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu. 

 

FTVS stanovuje pro přijetí tyto podmínky:

-       ukončené středoškolské vzdělání – maturita (ověřenou kopii vysvědčení)

-       druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.)

včetně „Osvědčení “ trenérské licence (B, II. tř.).

O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či spolek podle svých vlastních kritérií, zvyklostí a možností a je garantem výběrového řízení.

 

E k o n o m i c k é  p o d m í n k y:

Školné je stanoveno na 15.000,- Kč za každý akademický rok. Je v přímé pravomoci příslušného sportovního svazu či spolku, zda přispěje posluchači na studium a jaká kritéria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením 1. a 2. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a veškeré náklady na kurz specializace.

 

Kurz specializace, kterou bude mít pod hlavičkou Česká baseballová asociace bude stát posluchače 5 000,-Kč za každý akademický rok. 

 

Termín uzávěrky přihlášek:

 

30. června 2024 – prosíme o dodržení termínu, při zájmu kontaktujte prosím Petra Barocha: petr.baroch@baseball.cz , 736 682 453

 

Po tomto datu bude nutno dohodnout veškeré formy spolupráce (včetně finančního krytí specializace při menším počtu studentů) mezi oběma zainteresovanými stranami. 

 

Zápis: 

1. ročník 13. 9. 2024 v 10:30

2. ročník 20. 9. 2023 v 11:30

 

Předběžné termíny konzultací pro 1. ročník

 

 

 

 

 

 

Konzultace 1. ročník

Pátek 12:30 - 19:15

 

     

Sobota 8:00 - 19:15

 

1.

13.09.2024

14.09.2024

 Zápis 10:30 hod.

 

2.

11.10.2024

12.10.2024

 

 

3.

08.11.2024

09.11.2024

 

 

4.

06.12.2024

07.12.2024

 

 

5.

10.01.2025

11.01.2025

 

 

6.

07.02.2025

08.02.2025

 

 

7.

14.03.2025

15.03.2025

 

 

8.

11.04.2025

12.04.2025

 

 

9.

16.05.2025

17.05.2025

 

 

Starší články
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací